Skip links

Het belang van zekerheden bij een zakelijke lening

Om hier een beeld bij te krijgen is het allereerst handig om te weten waarom een bank of kredietverstrekker zekerheden van jouw bedrijf of onderneming verlangt en vervolgens, wat zijn deze zekerheden dan eigenlijk?

Waarom zekerheden?

Over het waarom kunnen we kort zijn: het risico laag houden. Wanneer een bank een zakelijke lening verstrekt, is voor hen het uitgangspunt dat zij er (nagenoeg) zeker van moeten kunnen zijn dat het uitgeleende bedrag uiteindelijk ook weer terug komt. Bij voorkeur gedurende de looptijd en op de reguliere manier, maar natuurlijk ook wanneer de onderneming waaraan zij een lening verstrekt hebben niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Dus: Hoe meer en hoe beter de zekerheden, hoe minder risico voor de bank.

Welke zekerheden een bank wil zien vraagt wat meer uitleg. Zekerheden zijn in te delen in verschillende categorieën: primaire, secundaire en additionele zekerheden. Hieronder geven we enkele voorbeelden.

Primaire zekerheden

Dit zijn voor een bank de sterkste zekerheden in verband met de waarde vastheid van deze zaken. Je moet hierbij denken aan een hypothecaire inschrijving op een woonhuis of bedrijfspand. Onroerend goed is vrij waardevast en daarom als zekerheid bijzonder aantrekkelijk. Een gesecureerde borgtocht kan ook. Dit is borg staan met een zekerheid. Bijvoorbeeld wanneer de ouders van een ondernemer met overwaarde op hun woning borg staan. De bank kan dan een extra hypothecaire inschrijving op de woning van de ouders plaatsen om waarde aan de borg te kunnen ontlenen. Een andere primaire zekerheid is de verpanding van spaargelden. Het kan zijn dat een ondernemer spaargeld heeft wat niet vrij opneembaar is, bijvoorbeeld bij een termijndeposito. De bank kan er dan voor kiezen om de spaargelden te verpanden.

Secundaire zekerheden

Aan secundaire zekerheden kan de bank wel enige waarde ontlenen, maar is deze onzeker en kan lager uitvallen dan de eigenlijke waarde. Voorbeelden van secundaire zekerheden zijn de verpanding van debiteuren. Wanneer de ondernemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen neemt de bank de openstaande debiteurenvorderingen over. Dan heb je nog de verpanding van vaste activa. Hier gaat het om machines, inventaris en transportmiddelen die verpand kunnen worden. De bank kan deze zaken (laten) verkopen. Dit gebeurt vaak via een opkoper.

Additionele zekerheden

Dit zijn zaken waaraan de bank geen concrete waarde kan ontlenen, ze gelden meer als een soort commitment. Een voorbeeld van additionele zekerheden is de verpanding van een overlijdensrisicoverzekering, zodat de bankschuld bij overlijden van de ondernemer afgelost kan worden. Ook een vermogensverklaring, een no change of ownership clausule, een beëindiging huurovereenkomst wanneer een pand van de ondernemer verhuurd wordt aan derden of een ongesecureerde borgtocht zijn voorbeelden van additionele zekerheden.

Om kort te gaan: zonder zekerheden geen zakelijke lening. Wanneer je meer informatie wilt over het aangaan van een zakelijke lening, neem dan eens contact op met Postkrediet. Postkrediet is een bemiddelaar in consumptief- en zakelijk krediet en werkt samen met gespecialiseerde kredietbanken die de laagste rentetarieven in de markt kunnen bieden. Het aanvragen van een offerte kost niets en is geheel vrijblijvend.

Gepubliceerd  op Onderneem Het