Skip links

Salarisadministratie

Salarisadministratie

Van loonstrook tot vergoedingen.

Een goede salarisadministratie bestaat uit verschillende formulieren en berekeningen. Zoals de loonstaat, de loonstrook en de jaaropgave. Dit zijn allemaal formulieren die van belang zijn om het loon en verschuldigde bedragen te berekenen.

Ook andere beloningen zoals afdrachtsverminderingen, eindheffingen en verstrekkingen en onkostenvergoedingen moeten goed geadministreerd zijn. Daarnaast zijn er regelmatig ontwikkelingen in de salarisadministratie. Dat kost meestal veel tijd en energie. Onze deskundige medewerkers helpen u graag met het beantwoorden van de vragen die op uw pad komen. Laat ons u werk uit handen nemen en de salarisadministratie van de werknemers verzorgen.

€12,50 per maand all-in:

  • Opmaken periodieke loonslip;
  • Opstellen aangifte loonheffing, digitaal verzonden naar de belastingdienst;
  • Doorsturen van relevante gegevens naar de pensioenmaatschappij;
  • Aanleveren van loonjournaalpost voor uw administratie;
  • Verstrekken van jaaropgave(n).

Apart gefactureerd:

  • Invoeren van de werkgeversgegevens in de salarisadministratie (eenmalig €50,00);
  • Opstellen van een loonbelastingverklaring (eenmalig €15,00);
  • Opstellen van een arbeidscontract (op basis van nacalculatie);
  • Loongerelateerde vraagstukken (o.b.v. nacalculatie).