Skip links

Nu een zakelijke auto kopen of juist wachten op de bijtelling 2017?

Versnellen of uitstellen aanschaf auto van de zaak

Zoals u wellicht heeft vernomen, gaat de bijtelling 2017 voor alle (lease)auto’s geleidelijk naar 22%. Alleen voor volledig elektrische auto’s geldt, als extra stimulans, een afwijkend tarief, te weten 4%.

Wat betekent dit voor u als ondernemer of werknemer die een auto van zaak rijdt wanneer de huidige auto op korte termijn vervangen moet gaan worden / uit de lease gaat. Moet u dat nog voor 1 januari 2017 doen of moet u dit juist uitstellen tot na 1 januari 2017? Onderstaand het antwoord dat u wellicht kan helpen bij het vergemakkelijken van uw besluit.

 

Versnellen aanschaf auto van de zaak

Wanneer u overweegt om een zuinige auto te gaan rijden (tot 106 gram uitstoot) of dit misschien al doet, dan is het voor u interessant om de aanschaf van een nieuwe auto naar voren te halen. Wanneer u besluit om een nieuwe auto aan te schaffen met een uitstoot tot 51 gram/km (auto’s die deels elektrisch zijn) voor 1 januari 2017, dan geldt er voor deze auto’s een bijtellingspercentage van 15%. Gaat u tot aanschaf over na 1 januari 2017, dan bedraagt de bijtelling 22%. Een verschil van 7% van de cataloguswaarde gedurende het aantal jaar dat u de auto ter beschikking wordt gesteld. Het verschil in bedrag aan bijtelling kan hierdoor oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar tot enkele duizenden euro’s gedurende de periode dat u de beschikking heeft over deze auto.

Voorbeeld: u schaft een elektrische wagen aan met een cataloguswaarde van € 37.500. Wanneer u dit voor 1 januari 2017 doet, dan bedraagt de jaarlijkse bijtelling 15% van € 37.500 = € 5.625. Wanneer u tot aanschaf overgaat na 1 januari 2017, dan bedraagt de bijtelling 22% van € 37.500 =

€ 8.250. Een bruto verschil van € 2.625. Bij een belastingdruk van 40% is dit netto per jaar € 1.050. Over een looptijd van 5 jaar loopt dit verschil dus op tot meer dan € 5.000.

Bij aanschaf van auto’s met een uitstoot van 51 tot 106 gram/km kan het ook nog lonen om de aanschaf naar voren te halen. Het verschil is weliswaar minimaal, te weten 1%. Hanteren wij hetzelfde voorbeeld als hierboven, dan levert dat toch nog een voordeel op per jaar van bruto € 375 en netto € 150.

Uitstellen aanschaf auto van de zaak

Wanneer u over het algemeen een auto ter beschikking gesteld krijgt die een uitstoot heeft van meer dan 106 gram/km, dan kan het voor u lonen om de aanschaf van een nieuwe auto uit te stellen. Voor deze auto’s geldt immers op dit moment een bijtellingspercentage van 25%. Na 1 januari zal dit, door toepassing van maar 2 tarieven, worden verlaagd naar 22%.

Voorbeeld: u schaft een wagen aan met een cataloguswaarde van € 40.000. Wanneer u dit voor 1 januari 2017 doet, dan bedraagt de jaarlijkse bijtelling 25% van € 40.000 = € 10.000. Wanneer u tot aanschaf overgaat na 1 januari 2017, dan bedraagt de bijtelling 22% van € 40.000 = € 8.800. Een bruto verschil van € 1.200. Bij een belastingdruk van 40% is dit netto per jaar € 480. Over een looptijd van 5 jaar loopt dit dus op tot € 2.400.

Uitzondering

Op bovengenoemde bijtellingspercentages geldt echter nog één uitzondering en dat is wanneer u besluit om een auto van de zaak te rijden van 15 jaar of ouder. Als dan geldt een bijtellingstarief van 35% van de waarde in het economisch verkeer. Mocht deze auto zijn tijd ver vooruit zijn geweest waar het gaat om zuinigheid van de Co2-uitstoot, dan kan dit percentage nog lager uitvallen.

Voorbeeld: u schaft dit jaar nog een auto aan die in het jaar 2000 nieuw op de markt is gekomen. Deze auto schaft u aan voor een bedrag van € 7.500. Wanneer wij ervan gaan dat deze auto niet zuinig is, dan bedraagt de bijtelling 35% van € 7.500 = € 2.625. Bij een belastingtarief van 40% kost u deze auto netto per jaar een bedrag van € 1.050. Per maand is dit € 87,50.

Voor ondernemers / werknemers in loondienst die de auto zien als “noodzakelijk kwaad” kan dit een passende (lees: goedkope) oplossing zijn voor het rijden van een auto van de zaak.