Skip links

Subsidies en overheidsregelingen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Kamer van Koophandel

De overheid ondersteunt u financieel als uw producten of diensten passen bij projecten die de overheid wil stimuleren. Hierdoor kunt u meer en sneller investeren in uw bedrijf of in specifieke projecten.

Mogelijke financiële ondersteuning

Kansrijke projecten

Projecten die de overheid wil stimuleren liggen voornamelijk op het gebied van:

Bij onderzoek en innovatie moet u denken aan een tegemoetkoming in de loonkosten bij onderzoek, of een (regionale) subsidie voor het onderzoeken van de haalbaarheid van uw innovatie.

Als u investeert in energie- of milieuvriendelijke producten, opwekking van duurzame energie of ontwikkeling van energie- of milieuvriendelijke producten.

Doet u zaken in ontwikkelingslanden op opkomende markten? Is internationaal ondernemen nieuw voor u? Er zijn diverse subsidies en regelingen beschikbaar.

Denk hierbij aan ondersteuning bij het aanpassen van een arbeidsplek voor een gehandicapte medewerker. Of het in dienst nemen van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werkt u in de agrosector of in de kunst- en cultuursector? Dan zijn er sectorale subsidies en regelingen beschikbaar.

Voorwaarden voor financiële ondersteuning

Of u in aanmerking komt voor een subsidie of regeling, hangt af van de specifieke voorwaarden van de betreffende regeling. Veel subsidies hebben een duidelijke doelgroep en een vaste indieningstermijn voor een aanvraag. Zorg er in ieder geval voor dat u subsidie aanvraagt vóórdat u begint met uw werkzaamheden. U krijgt meestal geen subsidie voor een project dat u al gestart bent.

Informatie en advies: KvK Financieringsdesk

Bij de KvK Financieringsdesk van de Kamer van Koophandel kunt u terecht voor uw vragen over subsidies en overheidsregelingen. De adviseurs van de KvK Financieringsdesk kunnen u informeren over landelijke regelingen van gemeente en provincies.

Landelijke uitvoeringsorganisaties van subsidies

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie. Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar landelijke en Europese mogelijkheden voor financiering? Wilt u informatie over een specifieke regeling of subsidie? Neem dan contract op met RVO.nl.

Het Agentschap SZW is onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voert (Europese) subsidieregelingen uit op het gebied van sociaal economisch beleid. Voor subsidies op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is ZonMw de uitvoerder namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Subsidieadviseur inschakelen

Steeds meer ondernemers vragen zelf succesvol een subsidie aan. Een alternatief is het inschakelen van een subsidieadviseur. Deze kan u helpen bij het verkennen en het aanvragen van subsidie. Lees de tips voor het vinden van een subsidieadviseur.

Startup Box

Wilt u met nieuwe technologie uw product of dienst uitbreiden en op de markt zetten? En bent u hiervoor op zoek naar financiering? Maak dan gebruik van de Startup Box.